22 I 2010

I CZYTANIE 1 Sm 24, 3-21
…Kiedy Dawid przestał mówić do Saula, Saul zawołał: „Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie?” I Saul zaczął głośno płakać.
EWANGELIA Mk 3, 13-19
…Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Sam ich chciał. Piotra i Jana. Judasza także. Nie oni Go wybrali.

Ciebie też chce. Dlaczego? Po co? On wie.

Towarzysz Mu więc tak, jak On tego pragnie i tam, gdzie Cie stawia.