Czwartek, 18 II 2010 r.

I CZYTANIE Pwt 30, 15-20
…Wybierajcie więc, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ojcom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
EWANGELIA Łk 9, 22-25
…Jezus mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Bóg oczekuje od nas decyzji.

Albo inaczej: Bóg od początku stworzył człowieka, jako decydującego o sobie. W naszych rekach leży przeogromna władzę: wybrać życie, albo śmierć; szczęście lub nieszczęście; własne, bliskich lub powierzonych pieczy osób. Bunt, złość, słabości, niewiara – uległość, radość, ufność, zawierzenie. Jak jej używamy w życiu? Jak jej będziemy używać w Wielkim Poście?

Decyduj.