Sobota, 26 II 2010 r.

I CZYTANIE Pwt 26, 16-19
…Dziś uzyskałeś to, że Pan ci rzekł, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu.
EWANGELIA Mt 5, 43-48
…Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.

Wysoko podnosi Chrystus poprzeczkę swoim uczniom – bądźcie jak Bóg.

Pobrzmiewa w tym wezwaniu ton odwrócenia szatańskiego wezwania z Księgi Rodzaju: „Będziecie jak Bóg znali dobro i zło”. Chrystus nie kusi pychą samostanowienia, lecz ukazuje perspektywę doskonałej miłości. Nie chodzi tu o zwykłą doskonałość, lecz o miłość w stopniu najwyższym. Wszechogarniającą i jedyną.

Chcesz zakosztować takiej miłości? Chcesz dawać ją innym? Na wzór Boga i czerpiąc od Niego?

Drogą jest Krzyż.