Piątek, 25 II 2010 r.

I CZYTANIE Ez 18, 21-28
…Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się odda-wał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu..
EWANGELIA Mt 5, 20-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

Bóg wzywa do reakcji na zło. Słowa, że nie chce On śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia, są przewodnim motywem czytań. Bóg daje nam czas, konkretny czas, by podjąć decyzję: najpierw idź i pojednaj się..; pogódź się szybko.. . Zło nie jest czymś, co możemy zostawiać by dojrzewało – gdyż jest możliwe, by wywróciło życie nawet sprawiedliwego. Nadzieją są słowa, że Bóg w każdej chwili jest w stanie przekreślić grzechy, jeśli rzeczywiście podejmiemy to wezwanie.