Piątek, 12 II 2010 r.

I CZYTANIE 1 Krl 11, 29-32; 12, 19
…«Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela».
EWANGELIA Mk 7, 31-37
…Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął Go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”.

Bóg dopuszcza rozbicie Dawidowego królestwa, jako konsekwencję niewierności Salomona. Coś, co wydawało się nie do zniszczenia, potężne mocą bogactw, wojska i administracji – zostaje rozsypane. Nie całkowicie, bo Pan (w przeciwieństwie do człowieka) jest wierny swemu przymierzu z domem Dawida, ale tak, by pokazać wszystkim dzieciom Izraela, kto jest prawdziwym Królem historii.

Bóg objawia się dzisiaj jako Pan dziejów, Ten, który zamyka i otwiera. Niszczy królestwa ziemi i otwiera ludziom usta. Jeśli On zamknie – nikt nie otworzy. Jeśli On otworzy – nikt nie ma mocy, by zamknąć.

Uznaj dziś to Jego panowanie w swoim życiu i błagaj, aby Jego królestwo stało się prawem w naszym państwie i na całym świecie.