Środa, 3 III 2010 r.

I CZYTANIE Jr 18, 18-20
… Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.
EWANGELIA Mt 20, 17-28
… Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

W każdej Mszy św. Chrystus uczy nas czym jest służba. Każde „łamanie Chleba”, który staje się Ciałem jest lekcją i zaproszeniem. Nie do władzy, czy wymuszania swej woli, lecz do uniżenia i służby. Synowie Zebedeusza nauczyli się tego dopiero po doświadczeniu Golgoty, gdy wręcz namacalnie poczuli czym jest ów kielich o którym mówił Mistrz. Umocnieni następnie mocą Ducha mogli do końca dać siebie.

Dziś Chrystus pyta czy chcesz służyć Jemu i bliźniemu? Czy chcesz służyć tak, jak On tego pragnie? Według Jego serca połamanego?