Środa, 24 III 2010 r.

I CZYTANIE Dn 3, 14-20. 91-92. 95
…Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wy-ratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś”.
EWANGELIA J 8, 31-42
…Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Trzej młodzieńcy pokładają wielką ufność w swoim Bogu, wiedząc, że bożki Nabuchodonozora są jedynie dziełem rąk ludzkich. Bożki są nieprawdziwe, Bóg zaś jest jeden, i jest Prawdą.

Za proste? Uśmiechasz się z pobłażaniem? Nie da się tak żyć? Wydaje Ci się, że Twoja egzystencja przypomina slalom pomiędzy groźnymi rafami, pomiędzy którymi należy nieustannie kluczyć. Że życie pośród stada wilków zmusza, aby postępować jak oni? Że kłamstwa innych usprawiedliwiają Twoje?

„Prawda was wyzwoli”. Tak, jak wyzwoliła ks. Jerzego i wielu innych.