Wtorek, 30 III 2010 r.

I CZYTANIE Iz 49, 1-6
…Posłuchajcie mnie, wyspy; ludy najdalsze, uważajcie: Pan mnie powołał już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię.
EWANGELIA J 13, 21-33. 36-38
…”Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto to jest?”
Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu”. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty.
Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?” Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”. Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”. Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Trzej uczniowie. Trzej powołani. Trzej, których imiona Pan wspomniał od zarania świata, jako imiona najbliższych Mesjasza. Piotr, Judasz i Jan. Skała, Zdrajca i Umiłowany.

Jakim uczniem jesteś? Czy masz Piotrową pewność siebie, która graniczy z samochwalstwem i pychą, a łatwo zamienia się w ucieczkę i tchórzostwo? Czy może Twoje serce gryzie podskórna namiętność, chciwość i niewiara, które mogą poprowadzić Cię do największego zła. Choć może odkrywasz w sobie pragnienie wsłuchiwania się wbicie serca Pana, aby usłyszeć i zrozumieć potężny zamysł Jego miłości?

Popatrz na powyższe fragmenty Janowej Ewangelii. Odnajdź w nich swoje uczniostwo. Swą fascynację Mistrzem i te słabości człowieczego serca, które mogą ową fascynację przytłumić, zachwiać nią i doprowadzić Cię do porzucenia prostych ścieżek Pańskich.