Poniedziałek, 1 III 2010 r.

I CZYTANIE Dn 9, 4b-10
…Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju.
EWANGELIA Łk 6, 36-38
…Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Odpowiedzią Boga na szczere błagania o przebaczenie jest miłosierdzie. Wobec człowieka, który w prawdzie woła do Pana z otchłani swego grzechu, Bóg zachowuje się jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu. Nie osądza, nie potępia, odpuszcza. Więcej nawet – daje siebie samego w Chrystusie. Na wielkoduszne błaganie o łaskę Bóg odpowiada wielkodusznym przygarnięciem swego dziecka.

Prawda i miłosierdzie mogą się spotkać w Twoim życiu. Błagaj.