Środa, 10 III 2010 r.

I CZYTANIE Pwt 4, 1. 5-9
…Mojżesz przemówił do ludu, mówiąc: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców”.
EWANGELIA Mt 5, 17-19
…Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Pro-roków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”.

Chrystus nie jest prawnikiem. Nie przyszedł aby pieczołowicie strzec każdej litery i przepisu Prawa. Nie rozlicza z bezwzględnego przestrzegania tychże. On Prawo wypełnił. Paragrafy i zasady otrzymują w Nim duszę i serce. Ukazał inne znaczenie posłuszeństwa – już nie literze, ale woli miłującego Ojca.

Prawem nowego Testamentu jest miłość objawiona w krzyżu Syna Bożego. Ale tylko takie Prawo wyjaśnia naszą codzienność i nadaje jej sens.