Piątek, 12 III 2010 r.

I CZYTANIE Oz 14, 2-10
…Bo drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.
EWANGELIA Mk 12, 28b-34
…Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.

Proste są drogi Pańskie. Być może, że dla wielu z nas wydają się one za proste. Wzgardzamy nimi, gdyż za wszelką cenę chcemy coś skomplikować. Może wynika to z naszej pychy i du-my „dojrzałych” ludzi. A może z wielkiego wplątania w grzech, który zaciemnia obraz rzeczywistości.

Proste są drogi Pana – miłość wyznacza ich kierunek.