Czwartek, 11 III 2010 r.

I CZYTANIE Jr 7, 23-28
…Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem wam wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu.
EWANGELIA Łk 11, 14-23
… „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali”.

Naród wybrany stał się wewnętrznie skłóconym królestwem. Niewierność wobec Boga szybko przeobraziła się w niewierność wobec siebie samych, a w efekcie – w wierność złu. Natura nie znosi próżni.

Jeśli brakuje Ci wewnętrznej jedności, pomiędzy Twymi pragnieniami, czynami i Słowem Boga – rozsypiesz się.

Wierność wynika z decyzji.