Niedziela, 14 III 2010 r.

I CZYTANIE Joz 5, 9a. 10-12
…Pan rzekł do Jozuego: „Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską”.
II CZYTANIE 2 Kor 5, 17-21
…Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
EWANGELIA Łk 15, 1-3. 11-32
…W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowie-dział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów….”

To Bóg jest tym, który nie ustaje w najróżniejszych działaniach, aby poruszyć i zdobyć serce człowiecze. Wyzwala Swój lud z niewoli egipskiej, przekreśla ludzkie grzechy, wreszcie staje pośrodku Swoich dzieci ryzykując odrzucenie i pogardę. Pokorny Pan pomiędzy grzesznika-mi, robi wszystko, aby każdy odkrył dla siebie prawdę o miłosiernym ojcu. Posunie się aż po złożenie ofiary z samego siebie. Zawsze jednak znajdą się tacy, którzy ową wielkoduszność będą mieli Bogu za złe. Są oni, co tu dużo mówić, potomkami upadłego anioła, który jako pierwszy zbuntował się na miłosierdzie Ojcowskiego serca. Niegdyś faryzeusze i uczeni w Piśmie, a dzisiaj?

A Ty?