Wtorek, 16 III 2010 r.

I CZYTANIE Ez 47, 1-9. 12
… Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
EWANGELIA J 5, 1-3a. 5-16
…”Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną”. Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź swoje łoże i chodź”. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził.

Chrystus uzdrawia także i dziś w swoim Kościele. Woda żywa, wypływająca z przebitego boku Zbawiciela może i dziś obmyć rany wielu serc, zniszczonych przez grzech i słabość. Dzieje się tak w sakramentach, zwłaszcza Pokuty i Eucharystii. Tylko tam możemy dotknąć łaski Żyjącego Pana. Gdy wydaje nam się, że nie ma dla nas nadziei, czy pomocy, że nie ma człowieka, który mógłby nam pomów, wówczas wspomnijmy na Chrystusa, który stoi obok i czeka na naszą prośbę.