Środa, 17 III 2010 r.

I CZYTANIE Iz 49, 8-15
…Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!”
EWANGELIA J 5, 17-30
…Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

„Ojciec mój działa aż do tej chwili i JA DZIAŁAM”- Jezus działa. Trzeba nam uwierzyć, że On aż do tej chwili działa, do tego Wielkiego Postu, do dzisiejszego dnia, działa – i sprawia cuda, i ratuje swój lud, każdego z nas. Nawet jak tego nie widzimy, jak grzeszymy i upadamy, pogrążeni w beznadziei codzienności, On jest i działa. Czas, który jest przed nami, jest szczególnym momentem Jego działania. Uwierzmy temu, powstańmy i zacznijmy Go szukać. Zacznijmy od Eucharystii:

„O mój Boże!, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca! I przepraszam Cię za tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie, którzy Ciebie nie miłują”.