Poniedziałek, 22 III 2010 r.

I CZYTANIE Dn 13, 41-62
…Gdy prowadzono Zuzannę na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: „Jestem czysty od jej krwi!” Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: „Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś?” On zaś powstawszy wśród nich, powiedział: „Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili”.
EWANGELIA J 8, 12-20
…Jezus powiedział do Żydów: „Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego”.

Daniel okazuje się odważnym i przeciwstawia się złu i grzechowi. Tym samym doprowadza do zwycięstwa prawdy – sam wobec tłumu ludzi, wobec ludzkich układów i zależności.

Pan Jezus otwarcie zarzuca Żydom ślepotę, złą wolę i pychę, ukazując, że tylko otwarte głoszenie prawdy, może doprowadzić do nawrócenia.

Dzisiejsze czytania nie wprowadzają nas bynajmniej w atmosferę dialogu, tolerancji i wyrozumiałości. Ukazują raczej szaleńczą walkę ze złem, na zasadzie – „sam przeciw wszystkim”. Ale właśnie dzięki takiej determinacji – „w dniu tym ocalono krew niewinną”. Wielki Post wzywa nas do takie postawy wiary, dzięki której nie wycofamy się w obliczu piętrzących się trudności, układów międzyludzkich, nienawiści, a także samotności. Módlmy się w dzisiejszych czasach i w naszej Ojczyźnie o męstwo Daniela.