Piątek, 9 IV 2010 r.

I CZYTANIE Dz 4, 1-12
…On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
EWANGELIA J 21, 1-14
…Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A po-mimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan.

Spełnia się Chrystusowe wezwanie skierowane ongiś do Szymona Piotra: „Ludzi będziesz łowił”. Sieć pełna wielkich ryb symbolizuje Kościół ogarniający cały świat, ludzi z „każdego plemienia, języka, ludu i narodu”. Zwornikiem Kościoła, tym, który dzieży mocno w rękach ową sieć, jest Piotr. Jego sieć się nie rozrywa, nie ulega zniszczeniu – cały czas jest cała, choć (jak byśmy dziś powiedzieli patrząc na stan chrześcijaństwa i Kościoła) wiele ryb udaje, że ma własne sieci. Ba, są nawet ryby, które uważają, że są rybakami.

Obserwujemy ostatnio falę ataków na Następcę Piotra Apostoła. Nie jest to coś nowego. Od początku pontyfikatu nie milkną głosy krytyki wobec Benedykta XVI. Jeszcze w czasach, gdy był on Prefektem Kongregacji Nauki Wiary, budził silny sprzeciw pewnych kręgów. Może głównie dlatego, że nieustannie „wyciąga na brzeg sieć pełną wielkich ryb”. Mocno trzyma ją w dłoniach – zwłaszcza teraz, gdy pełni Piotrową posługę. Świadomie przyjmuje na siebie niewdzięczną rolę, tego, który „mocno dzierży sieć w dłoniach”.

Pytanie, na ile uczestniczysz w jego misji? Na ile z równą mocą śmiało wystawiasz się na ataki i oszczerstwa „z powodu Ewangelii”? Na ile bronisz papieża? Na ile modlisz się za niego?

Sieć Piotrowa, to także nasza sprawa.

W tym miejscu możesz podpisać list poparcia dla Benedykta XVI.