Środa, 9 VI 2010 r.

I CZYTANIE 1 Krl 18, 20-39
Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: „Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Pan jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!” Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa.
EWANGELIA Mt 5, 17-19
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Eliasz uczy wypełniać Boże przykazania. W pewien sposób stawia lud Izraela pod murem. Zmusza do decyzji. Nie pozwala na życie według starej zasady: „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Czyni to na górze Karmel, miejscu, które zwykle kojarzy nam się raczej ze spokojna modlitwą i kontemplacją. Tym razem jednak prorok radykalnie wskazuje drogę do przykazań, czyli do Boga. Wiedzie ona poprzez wolną decyzję człowieka, będącą zerwaniem ze wszelkimi odmianami kłamstwa i obłudy.

Woła do nas Eliasz – Przestańcie być chwiejni! Jeśli znacie prawdę o sobie i swoim życiu, to idźcie za nią! Jeśli Pan jest prawdziwy, to Mu służcie! Nie możecie jednocześnie zgadzać się z Bożym słowem i przeczyć mu czynami, uznawać swój grzech i popełniać go świadomie, widzieć własne błędne decyzje i ponawiać je nieskończona liczbę razy. W swoim domu, w swojej rodzinie, małżeństwie, rodzicielstwie, przyjaźniach.

Woła do nas Eliasz –  Wraz ze mną obrońcie dziś Boga w was samych. On Siebie bronić nie potrzebuje. Wy zaś potrzebujecie, aby w was zostało obronione owo Westerplatte wiary, prawdy i miłości. Każda uległość wobec kłamstwa degeneruje człowieka. Każda uległość wobec grzechu, każde przyzwolenie na życie w grzechu osłabia moc waszej duszy. Każda uległość wobec ludzi rozmiękczających siłę Ewangelii odbija się szerokim echem po sercach innych ludzi. Nie dziwmy się , że nasze dzieci nie będą żyły wiara praojców, gdy w zakróluje moda na rozmiękczanie tej wiary. „Kto zniósłby jedno z tych przykazań…” – mówi Chrystus, potwierdzając Eliaszowe wołanie.

Wypełniajmy więc Boże przykazania. Uczmy je wypełniać własną stałością i walką w obronie Boga w nas.