Poniedziałek, 6 IX 2010 r.

I CZYTANIE
Bracia: Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.
EWANGELIA Łk 6, 6-11
Jezus rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Podnieś się i stań na środku”. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć?” I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa.

Św. Paweł przypomina zasady chrześcijańskiego reagowania na zło. Wymaga ono jasnego nazwania i potępienia. Nie dopuszcza przyklepywania grzechu i wybielania go. Wspólnota w Koryncie jest wezwana przez apostoła do radykalnego działania, głównie ze względu na antyświadectwo, jakim staje się publiczny grzesznik. Jednocześnie dobitnie nazywa Paweł ową przeszkodę, która po dziś dzień nie pozwala – również w Kościele – nazywać grzechu innych. Jest nią pycha członków wspólnoty, matka i królowa wszystkich grzechów.

Odcięcie się od zła, a również od człowieka, który to zło czyni jest środkiem dość radykalnym, jednocześnie jednak stanowi jedno z narzędzi w walce z nieprzyjacielem człowieka, jakim jest szatan. Walkę zapoczątkował Chrystus, który przeszedł tę ziemię „wypędzając złe duchy” i uwalniając zamknięte w niewoli zła serca ludzkie. Kontynuatorem tej misji Zbawiciela jest kościół, a więc także – każdy ochrzczony. Odcinanie się od zła pomaga ochronić ludzką duszę i jednocześnie wyodrębnić czyn grzeszny, uwypuklić zgubne konsekwencje jego działania. Podobnie woła Pan Jezus do człowieka w synagodze: „Podnieś się i stań na środku”, aby zgromadzeni w synagodze widzieli, aby stał się znak – na świadectwo dla wszystkich.