Środa, 13 X 2010 r.

I CZYTANIE Ga 5, 18-25
Bracia: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
EWANGELIA Łk 11, 42-46
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: „Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać.
Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą”.
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: „Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz”. On odparł: „I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”.

Generalnie zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja miłość do drugiego człowieka winna wiązać się z wymaganiami. Problem polega jedynie na tym, jakie to mają być wymagania. Niestety, może się zdarzyć, iż wymagasz rzeczy niemożliwych, lub wyssanych z palca gdyż opierasz się raczej na swoich oczekiwaniach, aniżeli na tym, co jest prawdziwym dobrem drugiej osoby. Podobnie zresztą bywa z wymaganiami wobec samego siebie. Mogą one wynikać z kompleksów, przyzwyczajeń, porównywania się z innymi, lub wprost z pychy. Tak również można wkładać na innych (bądź siebie) ciężary nie do uniesienia.

Św. Paweł proponuje obiektywną listę wymagań: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Dążąc do tych cnót – zda się wołać Apostoł – nie zbłądzicie w chore oczekiwania. Innymi słowy: zacznijcie życie Duchem!