Piątek, 1 X 2010 r.

I CZYTANIE Hi 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Hiob odpowiedział Panu: „Jam mały, cóż Ci odpowiem? Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem, nie więcej, drugi raz niczego nie dodam”.
EWANGELIA Łk 10, 13-16
Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!

Biada Warszawie, gdyż została wskrzeszona z martwych po pożodze wojennej, a nie nawraca się…

Biada Krakowowi, którego bruk deptały setki świętych, a on nie nawraca się…

Biada Tobie i mnie, codziennie umacnianym Ciałem Pana, podczas gdy nie nawracamy się…

Jam mały…