Sobota, 29 I 2011 r.

I CZYTANIE Hbr 11, 1-2. 8-19
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
Przez wiarę także i sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.
Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: „Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo”. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
EWANGELIA Mk 4, 35-41
Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Przez wiarę…

Odczytajmy dzisiejsze słowo najprościej jak można. Jako pytanie o naszą wiarę, czyli (tłumacząc z niezamierzonej nowomowy kościelnej) o zaufanie do Boga, ale także do tego sposobu funkcjonowania, działania, podejmowania decyzji, w którym kierujemy się zasadami Ewangelii. Zdaję sobie sprawę, że sformułowanie „zasady Ewangelii” brzmi nieco sztywno, zbyt chłodno i bezosobowo. Więc inaczej – sposób życia, w którym zawsze patrzę na świat poprzez Boże spojrzenie. Teraz tez niezbyt dobrze, bo jakoś poetycko. Więc, jak żyć „przez wiarę”?

Abraham, Sara, Izaak – szli nie wiedząc, ale wierząc. Szli niejako po własnych śladach, po tropach owocności swoich decyzji. Może i w ciemno, ale światłem było im potwierdzenie, jakiego doznawali przed Nim. A jednocześnie nie mogli przyzwyczaić się za bardzo do poszczególnych etapów swej wędrówki, pamiętając, że środek nie jest celem.

Wiara jest pielgrzymką, w której ufasz Przewodnikowi. Celem jest On sam, a raczej chwila (zwana czasami wiecznością) w której usiądziesz przy Nim w fotelu doświadczając pokoju (nie mylić ze spokojem). Każdy krok na owej drodze jest niejako stawiany z pewnym poczuciem ryzyka – nie wiesz do końca, gdzie wyląduje twoja stopa. Lecz gdy już postawisz krok, wówczas okazuje sie, ze i grunt pewny a i horyzont bardziej sie rozjaśnia. Patrzysz w tył i widząc ile już przeszedłeś wiesz już, że warto trzymać się tego szlaku.

Czasami wydaje ci się, że droga jest zbyt trudna, że boli, że już nie wiesz jak i gdzie. Potem okazuje się, że jesteś niesiony. Jego ręce staja się ochroną, choć o tyle specyficzną, że masz wrażenie, że wcale ich nie ma. To dowód wielkiej delikatności Przewodnika. Zwykle krzyczysz wtedy, jak uczniowie w łodzi: „Nic Cie to nie obchodzi, że ginę”? A zaraz potem, gdy fale ustają znów dziwisz się: „Kim właściwie On jest?”…

Zresztą… To wiara, która szuka zrozumienia zadaje sobie takie pytania. Nawet poprzez wiarę nie wiesz jeszcze kim On jest. Poznajesz to dopiero. Więc nie oczekuj, że poznasz Boga ot tak, już, natychmiast. Zaraz po pierwszym kroku. Zaufaj, a poznanie przyjdzie wraz z każdym kolejnym dniem. Nauczysz sie poznawać.