Wtorek, 22 II 2011 r.

I CZYTANIE 1 P 5, 1-4
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem, i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
EWANGELIA Mt 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Kim jest Starszy? Czyli, przekładając na nasze – biskup i kapłan? To ktoś, kto wie, kim dla niego jest Chrystus, a na jego wierze może się oprzeć wielu. Znasz takich duchownych? Jeśli tak, to dziękuj Bogu i módl się za nich. Jeśli nie, to także się módl, aby Pan takich powoływał.

Zresztą, cechy duszpasterzy, o których mowa w dzisiejszych czytaniach, nie zarezerwowane wyłącznie dla nich. Wolność, danie siebie (czyli miłość), świadectwo i wiara – każdemu tego brakuje. Jednak podstawa jest żywy kontakt z Jezusem, szukanie u Niego pomocy, usłyszenie od Niego: „Błogosławiony jesteś!”. Gdzie szukać tego kontaktu? Jedynie w Kościele. W miejscu, którego nie przemogą bramy piekła. Jedynie tam, przez posługę następców apostolskich i ich pomocników, można „dotknąć” Jezusa.