J 1,38-39

38. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? 39. Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie.

WSTĘP

STACJA I – Jezus odrzucony i skazany na śmierć

Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. (Jr 26,11a) …

STACJA II – Jezus bierze Krzyż na Swoje ramiona

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mt 16,26a) …

STACJA III – Jezus po raz pierwszy upada pod Krzyżem

Biada mi! Dlaczego się urodziłem? Czy po to, żeby oglądać upadek mego narodu i upadek Świętego Miasta? (1 Mch 2,6a) …

STACJA IV – Jezus spotyka Swoją Matkę

Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. (2 Mch 7,20) …

STACJA V – Szymon z Cyreny pomaga nieść Krzyż Jezusowi

I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. (Mk 15,21)…

STACJA VI – Weronika ociera Twarz Jezusowi

I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. (Ap 22,4)

STACJA VII – Jezus po raz drugi upada pod Krzyżem

Pada Liban ze swą wspaniałością. (Iz 10,34b)

STACJA VIII – Jezus spotyka płaczące niewiasty

Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. (Mt 11,21)…

STACJA IX – Jezus po raz trzeci upada pod Krzyżem

Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci. (Ps 22, 16)…

STACJA X – Jezus z szat obnażony

Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. (1 Kor 11,29)…

STACJA XI – Jezus przybity do Krzyża

Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. (Hbr 6, 6b)…

STACJA XII – Jezus umiera na Krzyżu

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. (Łk 23, 46)…

STACJA XIII – Jezus zdjęty z Krzyża i złożony w ramiona Matki

Ona zaś płacząc spoglądała ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu… (Dn 13,35)…

STACJA XIV – Jezus złożony do grobu

A gdy Anioł otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. (Ap 8,1)…

ZAKOŃCZENIE

I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. (Ap 21, 5)…