Piątek, 20 V 2011 r.

I CZYTANIE Dz 13, 26-33
Kiedy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: „Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni nie uznali Jezusa i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co o Nim było napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.
My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę co do obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: «Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził»”.
EWANGELIA J 14, 1-6
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Obietnica została dana ojcom.

Czyim? Jaka?

To my jesteśmy dziećmi obietnicy. To nam Pan obiecuje łaski i opiekę. Nam przyrzeka wybawienie od największych przekleństw, jakie tylko możemy sobie wyobrazić w naszym życiu, jako sprawiedliwą zapłatę za wszelkie nasze łajdactwa. Jeśli szukamy jakiejś równowagi pomiędzy sumą ludzkich głupot a szlachetnością i miłością – jest ona w Chrystusie. On jest wypełnieniem Obietnicy.

Jesteśmy potomkami tych, którzy otrzymali przyrzeczenie od Boga. Jesteśmy tymi, którzy otrzymali przyrzeczenie od Boga. Jesteśmy tymi, dla którym Bóg chce wypełnić przyrzeczenie.

Jesteśmy synami, których Pan chce nieustannie zradzać do wiary.

Jesteśmy synami.

Mamy ojca.