Poniedziałek, 7 X 2011 r.

I CZYTANIE Mdr 1, 1-7
Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości.
Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego sumienia, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.
EWANGELIA Łk 17, 1-6
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu na szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.
Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu”.
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”.

Trzy rzeczy ze sobą splątane. Na pozór różne, a jednak nierozłączne. Zgorszenie, przebaczenie, wiara.

W jakich sytuacjach zło popełnione przez drugiego człowieka cię gorszy, zniechęca do własnej walki o dobro? Być może bardziej rozbija cię grzech kogoś na świeczniku, autorytetu, kapłana, czy kogoś ważnego dla ciebie, ale przypomnij sobie taką sytuację. A może warto zastanowić sie kiedy twój grzech, zło przez ciebie popełnione rozbiło serce bliźniego?

Czy potrafisz uznać grzeszność drugiej osoby, czy tez częściej jest ona argumentem na to, aby samemu zwolnić się z pracy nad sobą w myśl hasła: „skoro on tego nie robi to i ja nie muszę”. Czy chcesz przebaczać w takiej sytuacji?

A wreszcie – zobacz, ponad złem ma być twoje zaufanie Bogu! Nawet jeśli zdarzało ci się zastanawiać nad tym skąd to zło w życiu ludzi, którzy winni być przykładem i czemu Pan dopuszcza takie rzeczy, to wiedz, tylko wiara przeniesie cię przez ocean grzechu twojego i innych ludzi. Dlatego apostołowie proszą Jezusa, aby dodał im wiary. Wiedzą, że tylko ona ma moc zneutralizowania kwasu zła.

Gorszysz się? Chcesz przebaczać? Proś o wiarę. Ufaj!