Piątek II Tygodnia Wielkiego Postu

IITydz.ptPytanie o owoce. Co robię ze wszystkim co dostałem – talentami, relacjami, rzeczami, rodziną, dziećmi, współmałżonkiem? Czy to owocuje według zamysłu Dawcy?