1. Administratorem danych osobowych jest osoba prywatna Jacek Gomulski.
  2. Dane gromadzone są w zakresie: adres email.
  3. Dane gromadzone są wyłącznie w celu realizacji wysyłki Newslettera.
  4. Dane nie są udostępniane innym podmiotom.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest to niezbędne do realizacji celów (pkt. 3).
  6. Dostęp do swoich danych subskrybent może uzyskać poprzez odpowiednie linki w Newsletterze.
  7. Usunięcia danych lub wypisania się z Newslettera można dokonać za pomocą odpowiednich linków w Newsletterze.