Wtorek, 19 maja 2015 r.

EWANGELIA J 17, 1-11atrinity-rublev

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

Pociąga ten daleki cień miłości Syna do Ojca, jakie jest nam dane ukradkiem dostrzec w tej modlitwie Jezusa, nazywanej „arcykapłańską”. Chrystus składa ofiarę z siebie, a czyniąc to, prosi Boga – jak każdy kapłan – o przyjęcie ofiary. Jak przez szparę w dyskretnie odsuniętej zasłonie zaglądamy do intymnego świata Boga. „Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje”… Kto z nas może z autentyzmem i w pełni szczerości powiedzieć tak do drugiego człowieka?

Zatęsknij dziś za taką miłością… Ona nie jest nieosiągalna, podobnie bowiem mówi ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu, a przecież jest to opowieść o każdym z nas. Też kiedyś, mam nadzieję, usłyszysz te słowa.