Środa II Tygodnia Wielkiego Postu

IITydz.sr

Kielich to nie tylko Męka, to także – a może nawet przede wszystkim –  chwała i światłość. Krzyż jest tylko drogą.