Poniedziałek, 24 X 2011 r.

I CZYTANIE Rz 8, 12-17
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze”. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, by też wspólnie mieć udział w chwale.
EWANGELIA Łk 13, 10-17
Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: „Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu”. Pan mu odpowiedział: „Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?”
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Masz Ojca.

Ta świadomość uzdrawia. Zwłaszcza wszędzie tam, gdzie ojca nie widzisz, nie czujesz jego miłości, nie zauważasz troski.

Masz Ojca.

Nie jesteś sam. Nie jesteś niewolnikiem. Jesteś synem, jesteś córką. Jesteś dziedzicem! Jesteś wolny od niemocy, jeśli tylko zechcesz żyć tą prawdą. Możesz się wyprostować. Możesz odetchnąć. Możesz bez lęku popatrzeć dookoła. Nie musisz w wiecznym pochyleniu kontemplować tego, co na ziemi. Nie musisz być człowiekiem skazanym na niewolę ciała, emocji, oczekiwań, czy innych ludzi. Możesz stać prosto. Możesz wznieść ręce do góry, do nieba, do Ojca. Możesz usłyszeć Jego słowo dające wsparcie. Możesz.

Masz Ojca.