Piątek, 22 X 2010 r.

I CZYTANIE Ef 4, 1-6
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością; z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
EWANGELIA Łk 12, 54-59
Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?
Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka”.

Znaki czasu… Morderstwa już nawet nie polityczne, lecz z nienawiści do prawdy. Wielka dyskusja czy człowiek może być Panem Bogiem i uśmiercać życie. Oburzanie letnich chrześcijan wobec (dawno nie słyszanych) napomnień biskupich. Oburzenie innych biskupów na zbyt mocne słowa o wyłączeniu ze wspólnoty wierzących tych ludzi, którzy myśl inaczej niż ta wspólnota. Największa tragedia w powojennej historii Polski oddana do wyjaśnienia krajowi, który sprezentował nam kilkadziesiąt lat grzechogennego systemu politycznego. Polityka uprawiana za pomocą kłamstw, manipulacji i propagandy, ładnie nazywanych marketingiem i PR. Manipulacje duszpasterzy wołających, że krzyż trzeba mieć tylko w sercu. Rozmiękczanie Ewangelii poprzez nie egzekwowanie jej wymogów do końca.

Znaki czasu…

Dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?…