Sobota, 20 II 2010 r.

I CZYTANIE Iz 58, 9b-14
…Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać Naprawcą wyłomów, Odnowicielem rumowisk na zamieszkanie.
EWANGELIA Łk 5, 27-32
…Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

Bóg sam wychodzi z inicjatywą do swojego ludu i ukazuje sposób zmiany życia i wyjścia z ciemności.

Jezus wyciąga ręce, by wydobyć celnika Mateusza z jego zniewolenia grzechem, stylem życia, pracą, układami ludzkimi; On sam „wchodzi” do mateuszowego życia z wołaniem: pójdź za Mną.

Wielki Post jest inicjatywą Boga, skierowaną do człowieka, do narodów, do świata: jeśli usu-niesz…, jeśli przestaniesz…, jeśli podasz…, jeśli powściągniesz… etc., Ja cię powiodę.

Módlmy się, byśmy umieli odpowiedzieć na to działanie Boga, który wychodzi do każdego człowieka.