18 I 2010

I CZYTANIE 1 Sm 15, 16-23
…Samuel odrzekł Saulowi: „Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla”.
EWANGELIA Mk 2, 18-22
…Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków.

W którym miejscu swego życia wzgardzasz nakazem Pana?

Z czym się nie zgadzasz? W jakiej sprawie masz inne zdanie niż On?

A może widzisz, że w pewnych przestrzeniach swego życia Bóg już nie chce Twoich działań i wysiłków? Może coś zostało już zmarnowane? Może już dawał Pan na Twoje życie ostrzeżenie, którego nie posłuchałeś?

Bóg odrzucił Saula, gdy ten przedłożył swoje pomysły ponad Jego wolę. Nie skreślił człowieka, lecz odrzucił urząd, jaki ów człowiek pełnił. Każdy z nas ma prawo stać przed Panem. Każdy jest Jego umiłowanym dzieckiem. Ale dzieła naszych rak, nasze powołania, nasze urzędy i prace – to wszystko może zostać zatracone w jednej sekundzie – jeśli będziemy je czynili i do nich dążyli wbrew Jego woli. A może się też zdarzyć, że ulegające zagładzie nasze bożki pociągną w przepaść także i nas samych – wino rozerwie bukłaki.

Poproś Pana o młode wino przemiany serca. I nawróć się.