Czwartek, 25 III 2010 r.

I CZYTANIE Iz 7, 10-14
…Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.
II CZYTANIE Hbr 10, 4-10
…Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»”.
EWANGELIA Łk 1, 26-38
…”Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

Odpowiedz.

Czy ten znak, jaki Pan dał przed wiekami, przemawia do Ciebie? Czy może wciąż czekasz na jakieś „nie wiadomo co” związane z Twoimi sprawami, z Twoim życiem, tak, jak Ty je rozumiesz? Czy wierzysz, że Pan dał Tobie znak? Czy chcesz mu być posłusznym? Czy chcesz, jak Maryja z Nazaretu, przyjąć ten znak Pański do swojego życia i podporządkować mu wszystko. Czy chcesz zgodzić się, aby Jego znaki i dary kierowały Twoim życie w miejsce twoich „widzimisię”? Czy chcesz przyjąć za wartość w swoim życiu posłuszeństwo Jego woli, ponad swoje kombinowania? Czy nie pogardzasz Jego wolą, albo postawą pokornej uległości wobec niej?

Odpowiedz.